Odontika

 • EN
 • DE
 • NO
 • SE
 • FI
 • RU
 • FR
 • DK
 • NL
 • IT
 • LT
  +370 614 42098

  Genetikos rizikos faktorių įvertinimo metodų tyrimas

  Projekto rezultatas - ataskaita, kurioje, turint informaciją apie paciento pilną genotipą, atlikta genetinių rizikos faktorių įvertinimo metodų apžvalga mokslinėje literatūroje; parinkti tinkami metodai genetinių rizikos faktorių įvertinimui; dviejų genetinių rizikos faktorių įvertinimo algoritmų prototipų sukūrimas; algoritmų įvertinimas ir palyginimas, naudojantis atvirų duomenų bazių genetine informacija.

  Ataskaitoje buvo analizuojami keli žinomi ligų rizikos įvertinimo metodai. Priimta prielaida, kad skritngų loci (taškų geometrinė vieta) yra abipusiškai nepriklausomi, nes  visų loci tarpusavio sąveikos įvertinimas  reikalauja didelės apimties labai brangiai kainuojančių mokslinių tyrimų. Individo bendrosios rizikos įvertinimo modeliai buvo pripažinti kaip prielaida. Esant tokioms prielaidoms, yra sudėtinga, netgi galbūt neįmanoma apskaičiuoti paklaidos. Dėl šių priežasčių nagrinėjami metodai gali būti įvertinti tik eksperimento būdu.

  Simuliacijos eksperimentai, paremti teoretiniais modeliais, rodo kad klasifikatoriai GCIS (g1...gk), OR(g1...gk) ir p(D/(g1...gk)) naudojami skirtingų genetikos kompanijų (Navigenics ir 23andMe), yra identiški. Skirtingi rodikliai parodo skirtingus ligos rizikos aspektus, dėl to visi nagrinėjami rodikliai yra naudingi. Rodiklis GCIS (g1...gk) yra apytikriai panašus individo ligos rizikos tikimybei; rodiklis GCI (g1...gk) apytikriai panašus individo atitinkamos ligos rizikai; rodiklis OR*(g1...gk) apytikriai panašus į nukrypimus, susijusius su vidutine rizika visos populiacijos mastu.

   

   

  © 2017 Visos teisės saugomos.
  Dizainas TAPE